Výdajné automaty

Doprajte si chladené pivko , ktoré si sami načapujete. Do nášho portfólia patrí aj vývoj a výroba výdajných automatov. Momentálne pracujeme na koncepcii pivného automatu, ktorého prednosťami budú hlavne kvalitné materiály a jednoduchá obsluha. Vývoju pivného automatu sme venovali dostatok času na to aby sme vyhoveli požiadavkám dnešného náročného zákazníka. Pult je určený na predaj piva, alebo iných nápojov z Keg sudov do objemu 50 litrov bez nutnosti obslužného personálu. Systém vkladania kreditu a čapovania piva je jediný svojho druhu medzi výčapnými zariadeniami. Dizajn a technické riešenie výčapného pultu sú vyvinuté vo firme NERA S, s.r.o . Pivo vďaka systému chladenia, ktorý ho udržiava v stanovenej teplote po celej dĺžke vedenia nepení. Pre viac informácií nás kontaktujte Výčapný pult sa skladá z niekoľkých častí:

  • BLOK POKLADNE             –      Akceptor mincí, akceptor bankoviek, /Detektor plnoletosti – voliteľné/, čipové karty, barcode, CTL karty
  • VÝDAJNÁ PIPA                  –      Je otočná s tromi polohami, presúvanie motorické.
  • KONZUMNÉ MIESTA         –      Pult má tri miesta, každé má informačný displej, obsahujúci informáciu o kredite a zostávajúcom objeme nápoja
  • VNÚTORNÉ AGREGÁTY   –   Vnútri pultu je chladnička pre sud nápoja, vodný chladiaci agregát

Zákazník zaujme voľné konzumné miesto, tlačidlom privolá výdajnú pípu k sebe, vhodí požadovaný obnos mincí alebo bankoviek, na displeji sa  objaví vhodená suma a odpovedajúci objem na čapovanie.

 

video5

 

 

 

 

Uložiť Uložiť Uložiť Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť